W I kw. 2019 r. zaskoczyły nas wyniki ze sprzedaży OC
Znamy wyniki sprzedaży OC komunikacyjnego na początku 2019 r. Wydają się one dość zaskakujące.
2019-07-03, 21:04

Komisja Nadzoru Finansowego niedawno podała wyniki działalności zakładów ubezpieczeń w I kw. 2019 roku. Publikacja tych danych zawsze jest oczekiwana przez osoby zainteresowane sytuacją aktualnie panującą na polskim rynku ubezpieczeniowym. Tym razem dane KNF - u mogą wzbudzać jeszcze większe zainteresowanie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nieco wcześniej (na podstawie własnych kalkulacji) podał bowiem, że w I kw. 2019 r. po raz pierwszy od dawna odnotowano spadek łącznej składki przypisanej brutto z OC dla kierowców. Kwartalne informacje Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że ten spadek nie był jedyną niespodzianką dotyczącą rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili wskazać inne ciekawe zmiany „komunikacyjnych” wyników ubezpieczycieli, które miały miejsce na początku 2019 r. 

Składka przypisana brutto z OC rzeczywiście nieco spadła

Analizę kwartalnych informacji niedawno podanych przez KNF warto rozpocząć od potwierdzenia wniosków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szacunki UFG wskazywały, że roczny spadek składki przypisanej brutto z obowiązkowego OC dla kierowców wyniósł 43 mln zł (wynik dla I kw. 2019 r. względem I kw. 2018 r.). „Po sprawdzeniu rozbudowanych tabel, które publikuje Komisja Nadzoru Finansowego okazuje się, że składka przypisana brutto z OC komunikacyjnego rzeczywiście spadła w ujęciu rocznym. To sygnał potwierdzający, że obniżki składek obowiązkowych polis komunikacyjnych wpłynęły na finanse ubezpieczycieli” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zmiany łącznej składki OC to dowód na cenową stagnację

Poniższe zestawienie przygotowane przez analityków Ubea.pl dostarcza nam szerszych informacji na temat wyników ze sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych (grupa 10 działu II ubezpieczeń). Po podsumowaniu obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego można na przykład stwierdzić, że łączny poziom zebranej składki (w odróżnieniu od składki przypisanej brutto) nieco wzrósł w ujęciu rocznym (od I kw. 2018 r. do I kw. 2019 r.). Wzrost z 2,95 mld zł do 3,01 mld zł w skali dwunastu miesięcy trudno jednak uznać za imponujący. „To wynik bardzo daleki od dodatnich zmian, które były widoczne w czasach intensywnych podwyżek składek OC. Porównanie łącznej wartości składek OC komunikacyjnego zebranych w I kw. 2018 r. oraz I kw. 2019 r. sugeruje cenową stagnację na rynku” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Spadek świadczeń dla ofiar wypadków jest przejściowy …

W kontekście wyników krajowych ubezpieczycieli dotyczących obowiązkowych polis komunikacyjnych, największą niespodzianką wydaje się roczny spadek wartości świadczeń wypłaconych ofiarom wypadków. Od początku stycznia do końca marca 2019 roku takie świadczenia miały łączną wartość 2,19 mld zł. Oznacza to spadek o 0,05 mld zł względem I kw. 2018 r. „Warto odnotować, że ta niewielka zmiana została skompensowana przez wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej i pozostałych kosztów technicznych na udziale własnym (zobacz poniższa tabela)” - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W poniższym zestawieniu uwagę zwraca również wzrost wyniku technicznego ze sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych. Ten wzrost w ujęciu rocznym (I kw. 2018 r./I kw. 2019 r.) wyniósł 0,07 mld zł. Oczywiście jest to dobry prognostyk dla ubezpieczycieli na cały bieżący rok. Trzeba jednak pamiętać, że wyniki prezentowane poniżej dotyczą tylko I kw. 2019 r. Wydaje się, że w kolejnych miesiącach bieżącego roku widoczna będzie ujemna presja na zysk techniczny ze sprzedaży OC. Taka presja może być związana przede wszystkim ze wzrostem wartości wypłat dla ofiar wypadków drogowych i malejącym lub stałym przypisem składki. Roczny spadek świadczeń wypłaconych osobom poszkodowanym (widoczny od stycznia do marca br.) to raczej tylko wyjątek potwierdzający wzrostową regułę. Ciekawą kwestią wydaje się również perspektywa ewentualnego spadku zebranych składek OC lub ustabilizowania ich łącznej wartości. „Wskazania barometru cenowego Ubea.pl sugerują, że w dwóch miesiącach drugiego kwartału 2019 r. (kwiecień - maj) na rynku był widoczny powolny trend spadkowy dotyczący składek obowiązkowych polis komunikacyjnych. Wspomniane polisy dla kierowców w maju powróciły do poziomu cenowego z lutego bieżącego roku” - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Wyniki ubezpieczycieli w I kw. 2018 r. i I kw. 2019 r.

KONTAKT / AUTOR
Katarzyna Hałupka
specjalista ds. komunikacji i ubezpieczeń
Ubea.pl
717228000
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2022.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.